Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 20 Gent: Membres de la família

Vocabulari

Persones
rén 人
Mare
mŭ qīn 母亲
Pare
fù qīn 父亲
Germà
xiōng dì 兄弟
Germana
jiĕ mèi 姐妹
Fill
ér zi 儿子
Filla
nǚ ér 女儿
Sobrino
zhí zi 侄子
Neboda
zhí nǚ 侄女
Avi
yé ye 爷爷
Àvia
năi nai 奶奶