Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 16 Instruccions: Vine aquí

Vocabulari

Ella t'ajudarà
tā huì bāng zhù nĭ de 她会帮助你的
Seure
qĭng zuò 请坐
Vine aquí
guò lái 过来