Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 13 Nombres: 10 al 100

Vocabulari

10
shí 十
20
èr shí 二十
30
sān shí 三十
40
sì shí 四十
50
wŭ shí 五十
60
liù shí 六十
70
qī shí 七十
80
bā shí 八十
90
jiŭ shí 九十
100
yī bǎi 一百