Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 9 Inici: Expressions

Vocabulari

Em sap greu
duì bù qĭ 对不起
Ara mateix
lì kè 立刻
No sé
wŏ bù zhī dào 我不知道
Com aquest
xiàng zhè ge 像这个