Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 3 Començar: Parli més lent

Vocabulari

Parli poc a poc
qĭng màn yī diăn shuō 请慢一点说
No ho entenc
wŏ bù míng bái 我不明白
Ho entens?
nĭ míng bai mā 你明白吗?
Segur
dāng rán 当然
Repetiu, si us plau
qĭng chóng fù yī biàn 请重复一遍
Una altra vegada
zài yī cì 再一次
Paraula per paraula
zhú zì de 逐字的
A poc a poc
màn yī diăn 慢一点
Com es diu?
nĭ zĕn me shuō 你怎么说?
Què significa això?
nà ge shì shén me yì si 那个是什么意思?
Què li vas dir?
nĭ shuō shén me 你说什么?
Té una pregunta?
nĭ yŏu wèn tí mā 你有问题吗?