Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 1 Inici: Hola

Vocabulari

Hola
nĭ hăo 你好
Bon dia
zăo shang hăo 早上好
Bona tarda
xià wŭ hăo 下午好
Bona nit
wăn shàng hăo 晚上好
Bona nit
wăn shàng hăo 晚上好
Com estàs?
nĭ hăo ma 你好吗?
Molt bé, gràcies
wŏ hĕn hăo xiè xie 我很好,谢谢
I vostè?
nĭ ne 你呢?
Benvingut
huān yíng 欢迎
És un dia bonic
jīn tiān tiān qì hĕn hăo 今天天气很好
Have a nice day
zhù nĭ yú kuài 祝你愉快
Comiat
zài jiàn 再见
Fins després
dāi huì jiàn 待会见
Fins demà
míng tiān jiàn 明天见
Perdó
dă răo xià 打扰下
Podem ajudar?
yŏu shén me kĕ yĭ bāng zhù nĭ de mā 有什么可以帮助你的吗?