Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 109 Equip: Argot

Vocabulari

Llibre de Visites
Guest book
Carret de la compra
Shopping cart
Grup de notícies
Newsgroup
Subscriure
Subscribe
Els missatges sortints
Outgoing messages
Electrònic xifrat
Encrypted mail
Safata de Enviats
Sent box
Els missatges esborrats
Deleted messages
Safata d'entrada
Inbox
Safata de sortida
Outbox