Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 108 Equip: Email termes

Vocabulari

Ajust de línia
Word wrap
Ciberespai
Cyberspace
Adreça de correu electrònic
Email address
Llibreta d'adreces
Address book
Beneficiari
Recipient
Spam
Spam
Respondre a tots
Reply to all
Els arxius adjunts
Attached files
Adjuntar
Attach
Encapçalaments de missatges
Message headings
Subjecte
Subject