Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 107 Equip: Parts

Vocabulari

Teclat
Keyboard
Botó
Button
Ordinador portàtil
Laptop computer
Mòdem
Modem
Botó del ratolí
Mouse button
Catifa de Ratolí
Mouse pad
Ratolí
Mouse
Base de dades
Database
Portapapers
Clipboard