Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 106 Ocupació: L'entrada de dades

Vocabulari

Bold (text)
Bold (text)
Plantilla
Template
Preferències
Preferences
Marcar la casella
Check the box
Transferència d'arxius
File transfer
Accedir
Log on
Paraula clau
Keyword
Nom d'usuari
User name
Contrasenya
Password
La signatura digital
Digital signature
Domini públic
Public domain
Ample de banda
Bandwidth
Bandera
Banner
Icona
Icon
Preguntes més freqüents
Frequently asked questions