Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 104 Ocupació: Navegar per la Internet

Vocabulari

Pàgina principal
Homepage
Pujar
Upload
Triar
Choose
Carpeta
Folder
Barra d'eines
Toolbar
Tornar
Go back
Marcador
Bookmark
Arrova (@)
At (@)
Barra (/)
Slash (/)
Dos punts (:)
Colon (:)