Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 101 Ocupació: Sol · licitud de treball

Vocabulari

Estic buscant una feina
I am looking for a job
Puc veure el seu full de vida?
May I see your resume?
Aquí està el meu full de vida
Here is my resume
Hi ha referències que puc contactar?
Are there references I can contact?
Aquí està una llista de les meves referències
Here is a list of my references
Quanta experiència té vostè?
How much experience do you have?
Quant de temps ha estat treballant en aquest camp?
How long have you been working in this field?
3 anys
3 years
Sóc un graduat de l'escola secundària
I am a high school graduate
Sóc un graduat de la universitat
I am a college graduate
Estic buscant un treball de mig temps
I am looking for a part time job
M'agradaria treballar a temps complet
I would like to work full time
Ofereixen algun tipus d'assegurança de salut?
Do you offer health insurance?
Sí, després de sis mesos de treballar aquí
Yes, after six months of working here