Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 100 Oficina: Mobles

Vocabulari

Taula
Table
Paperera
Wastepaper basket
Cadira
Chair
Altaveu
Loudspeaker
Bandera
Flag
És aquest el seu escriptori?
Is this his desk?
Missatge
Message
Llum
Lamp
Llum
Light