Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 99 De oficina: escriptori

Vocabulari

Estic buscant una grapadora
I am looking for a stapler
Xinxa
Thumbtack
Llapis
Pencil
Llibre
Book
Paper
Paper
Quadern
Notebook
Diapositives
Slides
Calendari
Calendar
Cinta
Tape
Necessito trobar un mapa
I need to find a map