Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 97 Oficina: Equip

Vocabulari

Fax
Fax machine
Fotocopiadora
Photocopier
Telèfon
Telephone
Màquina d'escriure
Typewriter
Projector
Projector
Ordinador
Computer
Pantalla
Screen
La impressora funciona?
Is the printer working?
Disc
Disk
Calculadora
Calculator