Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 96 Doctor: Com obtenir ajuda

Vocabulari

Prengui dues pastilles al dia
Take two pills a day
Està la infermera?
Are you the nurse?
El doctor està dins?
Is the doctor in?
És de debò?
Is it serious?
No sé el que tinc
I don't know what I have
He perdut les meves ulleres
I have lost my glasses
Pot reemplaçar immediatament?
Can you replace them right away?
Necessito una recepta mèdica?
Do I need a prescription?
Hi ha una farmàcia a prop?
Is there a pharmacy nearby?
Necessito alguna cosa per al refredat
I need something for a cold
Gràcies per la seva ajuda
Thank you for your help
Quant li dec?
How much do I owe you?