Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 95 Doctor: Parlar amb el metge

Vocabulari

Té crosses?
Do you have crutches?
Esquinç
Sprain
Vostè va trencar un os
You broke a bone
Necessito medicina per al dolor
I need medicine for the pain
Jo no tinc pressió arterial alta
I do not have high blood pressure
Estic embarassada
I am pregnant
Tinc una erupció
I have a rash
El tall està infectat
The cut is infected
Mira aquest moretón
Look at this bruise
Grip
Flu
Tinc un refredat
I have a cold
Tinc calfreds
I have chills
On li fa mal?
Where does it hurt?
A tot arreu
Everywhere
Quant temps has sentit així?
How long have you felt this way?
M'he sentit així durant 3 dies
I have felt this way for 3 days
Està prenent algun medicament?
Are you taking any medication?
Sí, perquè el meu cor
Yes, for my heart