Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 94 Metge: Lesió

Vocabulari

Té febre?
Do you have a fever?
Sí, tinc una febre
Yes, I have a fever
He tingut febre des d'ahir
I have had a fever since yesterday
Podria vostè si us plau truqui a un metge?
Could you please call a doctor?
Quan el metge ve?
When will the doctor come?
Em fa mal el peu
My foot hurts
Vaig caure
I fell
Vaig tenir un accident
I had an accident
Crec que es va trencar
I think I broke it
Repòs en llit
Bed rest
Calefacció pad
Heating pad
Borsa de gel
Ice pack
Honda
Sling
Cal un repartiment
You need a cast