Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 92 Vacances: Al país

Vocabulari

Al país
In the country
Camp
Field
Granero
Barn
Granja
Farm
Agricultor
Farmer
Tractor
Tractor
El cel és bonic
The sky is beautiful
Hi ha tantes estrelles
There are so many stars
Es tracta d'una lluna plena
It is a full moon
M'encanta el sol
I love the sun