Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 89 Vacances: Els animals domèstics

Vocabulari

Animals
Animals
Té vostè un gos?
Do you have a dog?
Sóc al · lèrgic als gats
I am allergic to cats
Tinc un ocell
I have a bird
Conill
Rabbit
Gallina
Hen
Gall
Rooster
Cavall
Horse
M'agraden els cavalls
I like horses
Pollastre
Chicken
Porc
Pig