Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 88 Vacances: Les activitats bàsiques

Vocabulari

M'agrada jugar a les dames
I like to play checkers
Vull jugar a les cartes
I want to play cards
No m'agrada jugar als escacs
I don’t like to play chess
No cal anar al restaurant
I don’t need to go to the restaurant
M'agrada volar un estel
I like to fly a kite
No m'agrada el muntanyisme
I don’t like mountain climbing
M'agrada anar en bicicleta
I like to ride a bike
No vull jugar als videojocs
I don’t want to play video games
M'agrada ballar
I like to dance
M'agrada jugar
I like to play
He de tornar a casa
I need to go back home
He d'anar a dormir
I need to go to sleep
M'agrada escriure poemes
I like to write poems