Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 87 Vacances: Necessito

Vocabulari

He d'anar a fer una passejada
I need to go for a walk
Vaig a fer una passejada
I am going for a walk
No necessito veure la televisió
I don’t need to watch television
No necessito veure la pel · lícula
I don’t need to watch the movie
He de fer servir l'ordinador
I need to use the computer
He de creuar el carrer
I need to cross the street
He de gastar diners
I need to spend money
He de enviar per correu
I need to send it by mail
He de fer cua
I need to stand in line
No cal dipositar diners al banc
I don’t need to deposit money into the bank