Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 86 Vacances: Coses que m'agrada fer

Vocabulari

M'agrada fer fotos
I like to take pictures
M'agrada tocar la guitarra
I like to play the guitar
No m'agrada fer punt
I don’t like to knit
No m'agrada pintar
I don’t like to paint
M'agrada llegir
I like to read
No m'agrada fer models d'avions
I don’t like to make model airplanes
M'agrada escoltar la música
I like to listen to music
M'agrada col · leccionar segells
I like to collect stamps
No m'agrada cantar
I don’t like to sing
M'agrada dibuixar
I like to draw