Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 85 Platja: Vull prendre el sol

Vocabulari

Vull practicar esquí aquàtic
I want to go water skiing
Vull prendre el sol
I want to sunbathe
No vull anar a pescar
I don’t want to go fishing
No vull anar a nedar
I don’t want to go swimming
Vull anar al parc
I want to go to the park
Vull anar al llac
I want to go to the lake
No vull anar a acampar
I don’t want to go camping
No vull sortir a navegar
I don’t want to go sailing
Vull anar en pot
I want to go boating
Vull esquiar
I want to ski
Vull viatjar
I want to travel