Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 84 Platja: Compte amb la ressaca

Vocabulari

És la platja de sorra?
Is the beach sandy?
Hi ha un socorrista?
Is there a lifeguard?
En quin horari?
During what hours?
És segur per als nens?
Is it safe for children?
És segur nedar aquí?
Is it safe to swim here?
Es pot nedar aquí?
Can we swim here?
És l'aigua freda?
Is the water cold?
Podem bussejar aquí sense perill?
Can we dive here without danger?
Hi ha una ressaca perillosa?
Is there a dangerous undertow?
A quina hora és la marea alta?
What time is high tide?
A quina hora és la marea baixa?
What time is low tide?
Hi ha un corrent fort?
Is there a strong current?
Com arribar a l'illa?
How do I get to the island?
Hi ha un vaixell que pot portar allà?
Is there a boat that can take us there?