Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 79 Dinar: Quantitats i contenidors

Vocabulari

Ampolla
Bottle
Pot
Jar
Llauna
Can
Caixa
Box
Sac
Sack
Borsa
Bag
Una mica més
A little more
Més
More
Una porció
A portion
Una mica més
A little
Massa
Too much