Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 69 Dinar: Botiga de queviures

Vocabulari

Celler
Grocery store
El supermercat està obert
The grocery store is open
Tancat
Closed
Carret de la compra
Shopping cart
Cistella
Basket
Té l'arròs?
Do you have rice?
Comprar
Buy
Pagar
Pay
En què passadís?
In what aisle?
Carnisseria
Butcher shop
Forn
Bakery
Cuinar
Cook
On és l'aigua?
Where is the water?
Sopar amb la família
Have dinner with the family
Tinc gana
I am hungry
Posar la taula
Set the table