Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 65 Restaurant: Com és el menjar?

Vocabulari

Això és brut
This is dirty
Em pot donar fruits?
Can you bring me fruit?
Em pot donar una mica d'aigua més?
Can you give me some more water?
Estava deliciós
That was delicious
De millor qualitat
Of better quality
És picant?
Is it spicy?
El peix fresc?
Is the fish fresh?
Són dolços?
Are they sweet?
Agre
Sour
El menjar està freda
The food is cold
Fa fred
It is cold