Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 64 Restaurant: per comandes d'aliments

Vocabulari

La carn és crua
The meat is raw
M'agrada el rar
I like it rare
M'agrada mitjà
I like it medium
Ben fet
Well-done
M'agradaria provar un plat regional
I would like to try a regional dish
Tinc al · lèrgia als aliments diferents
I have allergies to different foods
Què ingredients té?
What ingredients does it have?
Quin tipus de carn té vostè?
What type of meat do you have?