Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 61 Compres: Una venda

Vocabulari

Estic buscant un collaret
I am looking for a necklace
Existeixen les vendes?
Are there any sales?
Vaig a pagar en efectiu
I am going to pay cash
Es pot mantenir per a mi?
Can you hold it for me?
Accepten targetes de crèdit?
Do you accept credit cards?
M'agradaria canviar aquest
I would like to exchange this
Puc tornar?
Can I return it?
Obert
Open
Tancat
Closed
Tancat durant el dinar
Closed for lunch
Rebut
Receipt
Defectuós
Defective
Trencat
Broken
Sortida
Exit
Entrada
Entrance
Venedor
Sales person
A quina hora del tancament botiga?
What time will the store close?