Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 57 Compres: Muéstrame

Vocabulari

Vaig de compres
I am going shopping
On és la principal zona de compres?
Where is the main shopping area?
Vull anar al centre comercial
I want to go to the shopping center
Pots ajudar-me?
Can you help me?
Només estic buscant
I am just looking
Podria mostrar algunes camises?
Could you show me some shirts?
On és el vestuari?
Where is the changing room?
Puc provar?
Can I try it on?
El color no em senti bé
The color doesn't suit me
Ho tens en un altre color?
Do you have it in another color?
M'agrada
I like it
No m'agrada
I don’t like it