Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 56 Visites turístiques: Llocs

Vocabulari

Volcà
Volcano
Canó
Canyon
Bosc
Forest
Serra
Mountain range
Selva
Jungle
Riu
River
Península
Peninsula
Platja
Beach
Pantà
Marsh
Muntanya
Mountain
Pujol
Hill
Llac
Lake
Desert
Desert
Cascada
Waterfall