Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 55 Al voltant de la ciutat: Transport

Vocabulari

Necessito un taxi
I need a taxi
Transport
Transportation
Quant és la tarifa?
How much is the fare?
He d'anar a l'hotel Hyatt
I need to go to the Hyatt hotel
Trànsit
Traffic
Helicòpter
Helicopter
Avió
Airplane
Tren
Train
Estació del metro
Subway station
Vaixell
Boat
Bicicleta
Bicycle
Camió
Truck
Cotxe
Car
Autobús
Bus
Aparcament
Parking garage
Parquímetre
Parking meter