Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 54 A la ciutat: Al bar

Vocabulari

Puc convidar a una copa?
Can I buy you a drink?
Hi ha un dret d'entrada?
Is there an admission charge?
Una cervesa, si us plau
A beer, please
M'agradaria un got de vi negre
I would like a glass of red wine
Quin tipus de cervesa?
What type of beer?
Vi blanc
White wine
Necessito un glop
I need a drink
Vols ballar?
Would you like to dance?
Sí, vull ballar
Yes, I want to dance
Jo no vull ballar
I don’t want to dance
Em preocupa
I am worried
No puc trobar el meu pare
I can’t find my dad
Estic perdut
I am lost
Si us plau, espérame
Please wait for me
Necessito a la policia
I need the police