Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 53 A la ciutat: Al carrer

Vocabulari

Carrer
Street
Intersecció
Intersection
Signe trànsit
Traffic sign
Cantonada
Corner
Streetlight
Streetlight
Semàfor
Traffic light
Vianants
Pedestrian
Avinguda
Avenue
Pas de vianants
Crosswalk
Vorera
Sidewalk
Banys
Toilets
Bany
Bathroom