Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 52 Al voltant de la ciutat: On és?

Vocabulari

On és la parada de l'autobús?
Where is the bus stop?
Quina és la propera parada?
What is the next stop?
Aquest és el meu parada?
Is this my stop?
Discúlpeme, he de baixar aquí
Excuse me, I need to get off here
On és el museu?
Where is the museum?
Telèfon públic
Public telephone
Existeix una guia telefònica?
Is there a phone directory?
Vostè ven revistes en anglès?
Do you sell magazines in English?
A quina hora començar la pel · lícula?
What time does the movie start?
Voldria 04:00 butlletes per favor
I would like four tickets please
És la pel · lícula en anglès?
Is the movie in English?
Crispetes de blat de moro
Popcorn
On puc trobar una farmàcia?
Where can I find a pharmacy?
Centre de la ciutat
Downtown