Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 45 Viatges: En arribar al seu destí

Vocabulari

Benvingut
Welcome
Aquí està el meu passaport
Here is my passport
Té alguna cosa de declarar?
Do you have anything to declare?
Sí, tinc una mica de declarar
Yes, I have something to declare
No, no tinc res a declarar
No, I have nothing to declare
Sóc aquí per negocis
I am here on business
Jo sóc aquí de vacances
I am here on vacation
Estaré aquí una setmana
I will be here one week
M'estic allotjant a l'hotel Marriott
I am staying at the Marriott hotel
On puc reclamar el meu equipatge?
Where can I claim my luggage?
On és la duana?
Where is customs?
Podria vostè si us plau m'ajudi amb el meu equipatge?
Could you please help me with my bags?
Puc veure el seu bitllet de reclam d'equipatge?
Could I see your baggage claim ticket?