Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 43 Viatges: On és el meu equipatge?

Vocabulari

Àrea de reclam d'equipatge
Baggage claim area
Cinta transportadora
Conveyor belt
Equipatge compra
Baggage cart
Butlleta de reclam d'equipatge
Baggage claim ticket
Pèrdua d'equipatge
Lost baggage
Perdut i trobat
Lost and found
Porter
Porter
Elevador
Elevator
Passamans
Moving walkway
Entrada
Entrance
Sortida
Exit
Canvi de diners
Money exchange
Parada d'autobús
Bus stop
Renda de cotxes
Car rental