Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 42 Viatge: Sortida i arribada

Vocabulari

Sortida
Departure
Enlairament
Take-off
Aterratge
Landing
Pista
Runway
Arribada
Arrival
Edifici de la terminal
Terminal building
Secció per a no fumadors
Non-smoking section
Duana
Customs office
Duty free
Duty free
Guàrdia de seguretat
Security guard
Detector de metalls
Metal detector
Màquina de raigs X
X-ray machine
Formulari d'identificació
Form of identification