Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 40 Viatge: Aeroport

Vocabulari

Aeroport
Airport
Avió
Airplane
Vol
Flight
Bitllet
Ticket
Pilot
Pilot
Auxiliar de vol
Flight attendant
Nombre de vol
Flight number
Porta d'embarcament
Boarding gate
Boarding pass
Boarding pass
Passaport
Passport
Equipatge de mà
Carry-on bag
Maleta
Suitcase
Equipatge
Baggage