Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 38 Cos: Cos superior

Vocabulari

Espatlla
Shoulder
Pit
Chest
Esquena
Back
Estómac
Stomach
Cintura
Waist
Tors
Torso
Braç
Arm
Colze
Elbow
Avantbraç
Forearm
Nina
Wrist
Hand
Dit
Finger
Polze
Thumb
Clau
Nail