Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 37 Cos: Cara

Vocabulari

Boca
Mouth
Dents
Teeth
Llengua
Tongue
Llavis
Lips
Mandíbula
Jaw
Mentó
Chin
Coll
Neck
Gola
Throat