Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 35 Oposats: Vell / nou

Vocabulari

Vell
Old
Nou
New
Aspre
Rough
Alise
Smooth
Espessor
Thick
Delgado
Thin
Fred (clima)
Cold (weather)
Hot (temps)
Hot (weather)
Tots
All
Cap
None
Abans
Before
Després
After