Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 34 Oposats: Més / menys

Vocabulari

Més
More
Menys
Less
Corregir
Correct
Incorrecte
Incorrect
Feliç
Happy
Trist
Sad
Netejar
Clean
Brut
Dirty
Viu
Alive
Mort
Dead
Tarda
Late
D'hora
Early