Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 31 Oposats: fàcil / difícil

Vocabulari

Fàcil
Easy
Difícil
Difficult
Mateix
Same
Diferent
Different
Jale
Pull
Empenta
Push
Pocs
Few
Molts
Many
Llarg
Long
Curt
Short
Res
Nothing
Una cosa
Something