Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 30 Oposats: gran / petit

Vocabulari

Gran
Big
Petit
Small
Alt
Tall
Curt
Short
Jove
Young
Vell
Old
Flac
Skinny
Greix
Fat
Fins
Up
A baix
Down
Qüestió
Question
Respondre
Answer