Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 27 Temps: Quina hora és?

Vocabulari

Quina hora és?
What time is it?
A quina hora?
At what time?
És 1:00
It is 1:00
És 9:45
It is 9:45
A les 9:00
At 9:00
A les 4:00
At 4:00
Migdia
Noon
Mitjanit
Midnight
Demà
Morning
Tarda
Afternoon
Tarda
Evening
Nit
Night