Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 25 Temps: Mesos de l'any

Vocabulari

Els mesos de l'any
The months of the year
Gener
January
Febrer
February
Març
March
Abril
April
Maig
May
Juny
June
Juliol
July
Agost
August
Setembre
September
Octubre
October
Novembre
November
Desembre
December