Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 21 Persones: relacions familiars

Vocabulari

Madrastra
Stepmother
Padrastre
Stepfather
Germanastra
Stepsister
Germanastre
Stepbrother
Sogre
Father-in-law
Sogra
Mother-in-law
Cunyat
Brother-in-law
Cunyada
Sister-in-law
Qui és ella?
Who is she?
Aquest és la teva mare?
Is this your mother?
Qui és el teu pare?
Who is your father?
És vostè parent?
Are you related?
Quants anys tens?
How old are you?
Quants anys té la teva germana?
How old is your sister?