Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 18 Instruccions: On?

Vocabulari

Darrere d'
In back of
Davant d'
In front of
Al costat de
Beside
La primera porta a la dreta
First door on the right
Al semàfor, giri a la dreta 4
At the fourth light turn right
Em entens?
Do you understand me?
Nord
North
Oest
West
Sud
South
Orient
East
A la dreta
To the right
A l'esquerra
To the left
Hi ha un ascensor?
Is there an elevator?
On són les escales?
Where are the stairs?
En quina direcció?
In which direction?
La segona porta a l'esquerra
Second door on the left
A la tornada de cantonada a l'esquerra
At the corner turn left